PHP 7.2.7 Released

SWFSprite::add

(PHP 4 >= 4.0.5)

SWFSprite::addAdds an object to a sprite

Opis

void SWFSprite::add ( object $object )
Ostrzeżenie

Ta funkcja jest w stadium EKSPERYMENTALNYM. Oznacza to, że zachowanie funkcji, jej nazwa, w zasadzie wszystko udokumentowane tutaj może zostać zmienione w przyszłych wersjach PHP bez wcześniejszego uprzedzenia. Używaj tej funkcji na własne ryzyko.

swfsprite::add() adds a swfshape(), a swfbutton(), a swftext(), a swfaction() or a swfsprite() object.

For displayable types ( swfshape(), swfbutton(), swftext(), swfaction() or swfsprite()), this returns a handle to the object in a display list.

Zwracane wartości

Nie jest zwracana żadna wartość.

add a note add a note

User Contributed Notes 1 note

up
0
php_dev at dunnbypaul dot net
10 years ago
Apparently this function DOES, in fact, return a value as many of the MING examples show. It is a SWFDisplayItem.  Here is an excerpt of an example that appears elsewhere in the MING docs...

<?php
  $p
= new SWFSprite();
 
$i = $p->add($s);
 
$p->nextFrame();
 
$i->rotate(15);
 
$p->nextFrame();
?>
To Top