SWFSprite::__construct

(PHP 5 <= 5.3.0, PECL ming SVN)

SWFSprite::__constructCreates a movie clip (a sprite)

Opis

SWFSprite::__construct ( void )
Ostrzeżenie

Ta funkcja jest w stadium EKSPERYMENTALNYM. Oznacza to, że zachowanie funkcji, jej nazwa, w zasadzie wszystko udokumentowane tutaj może zostać zmienione w przyszłych wersjach PHP bez wcześniejszego uprzedzenia. Używaj tej funkcji na własne ryzyko.

Creates a new SWFSprite object.

add a note add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top