SWFSprite::labelFrame

(PHP 4 >= 4.3.3)

SWFSprite::labelFrameLabels frame

Opis

void SWFSprite::labelFrame ( string $label )
Ostrzeżenie

Ta funkcja jest obecnie nieudokumentowana, dostępna jest jedynie lista jej argumentów.

Zwracane wartości

Nie jest zwracana żadna wartość.

add a note add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top