php[world] 2018 - Call for Speakers

SWFSprite::nextFrame

(PHP 4 >= 4.0.5)

SWFSprite::nextFrameMoves to the next frame of the animation

Opis

void SWFSprite::nextFrame ( void )
Ostrzeżenie

Ta funkcja jest w stadium EKSPERYMENTALNYM. Oznacza to, że zachowanie funkcji, jej nazwa, w zasadzie wszystko udokumentowane tutaj może zostać zmienione w przyszłych wersjach PHP bez wcześniejszego uprzedzenia. Używaj tej funkcji na własne ryzyko.

swfsprite::setframes() moves to the next frame of the animation.

Zwracane wartości

Nie jest zwracana żadna wartość.

add a note add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top