SWFSprite::remove

(PHP 4 >= 4.0.5)

SWFSprite::removeRemoves an object to a sprite

Opis

void SWFSprite::remove ( object $object )
Ostrzeżenie

Ta funkcja jest w stadium EKSPERYMENTALNYM. Oznacza to, że zachowanie funkcji, jej nazwa, w zasadzie wszystko udokumentowane tutaj może zostać zmienione w przyszłych wersjach PHP bez wcześniejszego uprzedzenia. Używaj tej funkcji na własne ryzyko.

swfsprite::remove() remove a swfshape(), a swfbutton(), a swftext(), a swfaction() or a swfsprite() object from the sprite.

Zwracane wartości

Nie jest zwracana żadna wartość.

add a note add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top