SWFSprite::stopSound

(PHP 5 <= 5.3.0, PECL ming SVN)

SWFSprite::stopSound

Opis

void SWFSprite::stopSound ( SWFSound $sount )
Ostrzeżenie

Ta funkcja jest obecnie nieudokumentowana, dostępna jest jedynie lista jej argumentów.

Zwracane wartości

Nie jest zwracana żadna wartość.

Zobacz też:

add a note add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top