PHP 5.6.0 released

SWFText::getWidth

(PHP 4 >= 4.0.5)

SWFText::getWidthComputes string's width

Opis

float SWFText::getWidth ( string $string )
Ostrzeżenie

Ta funkcja jest w stadium EKSPERYMENTALNYM. Oznacza to, że zachowanie funkcji, jej nazwa, w zasadzie wszystko udokumentowane tutaj może zostać zmienione w przyszłych wersjach PHP bez wcześniejszego uprzedzenia. Używaj tej funkcji na własne ryzyko.

Returns the rendered width of the string at the text object's current font, scale, and spacing settings.

Zobacz też:

add a note add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top