SWFText::moveTo

(PHP 4 >= 4.0.5)

SWFText::moveToMoves the pen

Opis

void SWFText::moveTo ( float $x , float $y )
Ostrzeżenie

Ta funkcja jest w stadium EKSPERYMENTALNYM. Oznacza to, że zachowanie funkcji, jej nazwa, w zasadzie wszystko udokumentowane tutaj może zostać zmienione w przyszłych wersjach PHP bez wcześniejszego uprzedzenia. Używaj tej funkcji na własne ryzyko.

swftext::moveto() moves the pen (or cursor, if that makes more sense) to (x,y) in text object's coordinate space. If either is zero, though, value in that dimension stays the same. Annoying, should be fixed.

Zwracane wartości

Nie jest zwracana żadna wartość.

add a note add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top