PHP 5.5.16 is released

SWFText::setHeight

(PHP 4 >= 4.0.5)

SWFText::setHeightSets the current font height

Opis

void SWFText::setHeight ( float $height )
Ostrzeżenie

Ta funkcja jest w stadium EKSPERYMENTALNYM. Oznacza to, że zachowanie funkcji, jej nazwa, w zasadzie wszystko udokumentowane tutaj może zostać zmienione w przyszłych wersjach PHP bez wcześniejszego uprzedzenia. Używaj tej funkcji na własne ryzyko.

swftext::setheight() sets the current font height to height. Default is 240.

Zwracane wartości

Nie jest zwracana żadna wartość.

add a note add a note

User Contributed Notes 1 note

up
-1
o dot marce at free dot fr
8 years ago
SWFText->setHeight seems to take a pixel value, not a twips  value (20 twips per pixel)
To Top