PHP 7.2.0 Release Candidate 4 Released

SWFTextField::setBounds

(PHP 4 >= 4.0.5)

SWFTextField::setBoundsSets the text field width and height

Opis

void SWFTextField::setBounds ( float $width , float $height )
Ostrzeżenie

Ta funkcja jest w stadium EKSPERYMENTALNYM. Oznacza to, że zachowanie funkcji, jej nazwa, w zasadzie wszystko udokumentowane tutaj może zostać zmienione w przyszłych wersjach PHP bez wcześniejszego uprzedzenia. Używaj tej funkcji na własne ryzyko.

swftextfield::setbounds() sets the text field width to width and height to height. If you don't set the bounds yourself, Ming makes a poor guess at what the bounds are.

Zwracane wartości

Nie jest zwracana żadna wartość.

add a note add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top