Last 5.3 release ever available: PHP 5.3.29 - 5.3 now EOL

SWFTextField::setHeight

(PHP 4 >= 4.0.5)

SWFTextField::setHeightSets the font height of this text field font

Opis

void SWFTextField::setHeight ( float $height )
Ostrzeżenie

Ta funkcja jest w stadium EKSPERYMENTALNYM. Oznacza to, że zachowanie funkcji, jej nazwa, w zasadzie wszystko udokumentowane tutaj może zostać zmienione w przyszłych wersjach PHP bez wcześniejszego uprzedzenia. Używaj tej funkcji na własne ryzyko.

swftextfield::setheight() sets the font height of this text field font to the given height height. Default is 240.

Zwracane wartości

Nie jest zwracana żadna wartość.

add a note add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top