PHP 7.2.0 Beta 3 Released

SWFTextField::setIndentation

(PHP 4 >= 4.0.5)

SWFTextField::setIndentationSets the indentation of the first line

Opis

void SWFTextField::setIndentation ( float $width )
Ostrzeżenie

Ta funkcja jest w stadium EKSPERYMENTALNYM. Oznacza to, że zachowanie funkcji, jej nazwa, w zasadzie wszystko udokumentowane tutaj może zostać zmienione w przyszłych wersjach PHP bez wcześniejszego uprzedzenia. Używaj tej funkcji na własne ryzyko.

swftextfield::setindentation() sets the indentation of the first line in the text field, to width.

Zwracane wartości

Nie jest zwracana żadna wartość.

add a note add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top