PHP 7.2.7 Released

Stałe predefiniowane

Poniższe stałe są zdefiniowane w tym rozszerzeniu i stają się dostępne, gdy rozszerzenie jest dokompilowane z PHP, lub załadowane dynamicznie przy starcie.

Swish::META_TYPE_UNDEF (integer)
Swish::META_TYPE_STRING (integer)
Swish::META_TYPE_ULONG (integer)
Swish::META_TYPE_DATE (integer)
Swish::IN_FILE_BIT (integer)
Swish::IN_TITLE_BIT (integer)
Swish::IN_HEAD_BIT (integer)
Swish::IN_BODY_BIT (integer)
Swish::IN_COMMENTS_BIT (integer)
Swish::IN_HEADER_BIT (integer)
Swish::IN_EMPHASIZED_BIT (integer)
Swish::IN_META_BIT (integer)
Swish::IN_FILE (integer)
Swish::IN_TITLE (integer)
Swish::IN_HEAD (integer)
Swish::IN_BODY (integer)
Swish::IN_COMMENTS (integer)
Swish::IN_HEADER (integer)
Swish::IN_EMPHASIZED (integer)
Swish::IN_META (integer)
Swish::IN_ALL (integer)
add a note add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top