Lista obsługiwanych stref czasowych

Spis treści

Tutaj znajdziesz kompletną listę stref czasowych obsługiwanych przez PHP, co oznacza, że mogą być użyte np. w date_default_timezone_set().

Informacja: Najnowsza wersja bazy danych stref czasowych może być zainstalowana przez PECL » timezonedb. Dla użytkowników Windows, skompilowane DLL mogą być ściagnięte ze strony PECL4Win: » php_timezonedb.dll.

Informacja: Ta lista jest oparta o wersję bazy danych stref czasowych 2012.9.

add a note add a note

User Contributed Notes 1 note

up
0
onomame
1 month ago
Get a list of Timezones.

<?php
foreach(timezone_abbreviations_list() as $abbr => $timezone){
        foreach(
$timezone as $val){
                if(isset(
$val['timezone_id'])){
                       
var_dump($abbr,$val['timezone_id']);
                }
        }
}
?>
To Top