PHP 5.6.16 is available

Lista obsługiwanych stref czasowych

Spis treści

Tutaj znajdziesz kompletną listę stref czasowych obsługiwanych przez PHP, co oznacza, że mogą być użyte np. w date_default_timezone_set().

Informacja: Najnowsza wersja bazy danych stref czasowych może być zainstalowana przez PECL » timezonedb. Dla użytkowników Windows, skompilowane DLL mogą być ściagnięte ze strony PECL4Win: » php_timezonedb.dll.

Informacja: Ta lista jest oparta o wersję bazy danych stref czasowych 2012.9.

add a note add a note

User Contributed Notes 3 notes

up
3
William
8 months ago
To get a list programmatically, I use \DateTimeZone::listIdentifiers() (you may encounter its alias timezone_identifiers_list()): http://php.net/DateTimeZone.listIdentifiers
up
-7
mblaney at gmail dot com
5 months ago
Follow up to William's helpful advice:
php -r 'echo join(timezone_identifiers_list(), ",");'
up
-43
zokratez at gmail dot com
2 months ago
America is not a country, is a continent... please, correct the categories.
To Top