PHP 5.6.18 is available

Lista obsługiwanych stref czasowych

Spis treści

Tutaj znajdziesz kompletną listę stref czasowych obsługiwanych przez PHP, co oznacza, że mogą być użyte np. w date_default_timezone_set().

Informacja: Najnowsza wersja bazy danych stref czasowych może być zainstalowana przez PECL » timezonedb. Dla użytkowników Windows, skompilowane DLL mogą być ściagnięte ze strony PECL4Win: » php_timezonedb.dll.

Informacja: Ta lista jest oparta o wersję bazy danych stref czasowych 2012.9.

add a note add a note

User Contributed Notes 3 notes

up
0
aayaresko at gmail dot com
1 month ago
to know time zones offset in seconds and hours I used this method.
<?php
$time_zones
= $timezone_identifiers = \DateTimeZone::listIdentifiers();
        foreach (
$time_zones as $time_zone) {
           
$date = new \DateTime('now', new \DateTimeZone($time_zone));
           
$offset_in_hours = $date->getOffset() / 60 / 60;
            if (!
is_null($offset) && $offset == $offset_in_hours) {
                echo
"{$time_zone}: {$date->getOffset()} ($offset_in_hours)<br>";
            }
        }
?>
up
0
William
10 months ago
To get a list programmatically, I use \DateTimeZone::listIdentifiers() (you may encounter its alias timezone_identifiers_list()): http://php.net/DateTimeZone.listIdentifiers
up
-8
mblaney at gmail dot com
7 months ago
Follow up to William's helpful advice:
php -r 'echo join(timezone_identifiers_list(), ",");'
To Top