PHP 7.1.18 Released

Stałe predefiniowane

Gdy rozszerzenie zostało skompilowane z PHP lub załadowane dynamicznie, tokeny wymienione w List of Parser Tokens są zdefiniowane jako stałe.

add a note add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top