Stałe predefiniowane

Poniższe stałe są zdefiniowane w tym rozszerzeniu i stają się dostępne, gdy rozszerzenie jest dokompilowane z PHP, lub załadowane dynamicznie przy starcie.

FORCE_GZIP (integer)
FORCE_DEFLATE (integer)
add a note add a note

User Contributed Notes 1 note

up
2
dave dot mariano1991 at gmail dot com
6 months ago
I'm noticing that all the ZLIB_ENCODING_* constants are documented to exist as of PHP 7.0, but I seem to be able to use them in PHP 5.5.9.

Could someone please confirm this documentation?
To Top