PHP 7.2.0 Release Candidate 2 Released

APCIterator::rewind

(PECL apc >= 3.1.1)

APCIterator::rewindRewinds iterator

Descrierea

public void APCIterator::rewind ( void )

Rewinds back the iterator to the first element.

Parametri

Această funcție nu are parametri.

Valorile întoarse

Nu este întoarsă nici o valoare.

A se vedea și

add a note add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top