PHP 7.2.7 Released

Instalarea

Informație despre instalarea acestei extensii PECL poate fi găsită în capitolul manualului, întitulat Instalarea extensiilor PECL. Informații adiționale, cum ar fi lansări noi, descărcări, fișiere-sursă, informații despre persoana care întreține extensia și istoria schimbărilor poate fi localizată aici: » http://pecl.php.net/package/apd.

O bibliotecă DLL pentru această extensie PECL nu este disponibilă în prezent. Accesați de asemenea și secțiunea compilarea în Windows.

In your INI file, add the following lines:

zend_extension = /absolute/path/to/apd.so
apd.dumpdir = /absolute/path/to/trace/directory
apd.statement_tracing = 0

Depending on your PHP build, the zend_extension directive can be one of the following:

zend_extension       (non ZTS, non debug build)
zend_extension_ts      (  ZTS, non debug build)
zend_extension_debug    (non ZTS,   debug build)
zend_extension_debug_ts   (  ZTS,   debug build)

add a note add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top