Last 5.3 release ever available: PHP 5.3.29 - 5.3 now EOL

Instalarea

Aceste funcții sunt disponibile doar dacă PHP a fost configurat cu opțiunea --enable-bcmath .

Versiunea PHP pentru Windows susține implicit această extensie. Nu este nevoie să încărcați extensii suplimentare pentru a putea utiliza aceste funcții.

add a note add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top