Instalarea

Informație despre instalarea acestei extensii PECL poate fi găsită în capitolul manualului, întitulat Instalarea extensiilor PECL. Informații adiționale, cum ar fi lansări noi, descărcări, fișiere-sursă, informații despre persoana care întreține extensia și istoria schimbărilor poate fi localizată aici: » http://pecl.php.net/package/cairo.

O bibliotecă DLL pentru această extensie PECL nu este disponibilă în prezent. Accesați de asemenea și secțiunea compilarea în Windows.

Notes specific to installation on Windows

Binary builds of the extension can be found at » http://cairographics.org/download/. Download the correct zip file, place php_cairo.dll in the extensions directory, and enable it via the php.ini file in use. Please be sure the PHP minor version (5.2, 5.3) match, the thread safety (Thread Safe TS or Non-Thread Safe NTS), the architecture (x86 or x64), and the compiler version (VC6 or VC9) match or the extension will not load.

add a note add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top