PHP 7.1.19 Released

CairoContext::getLineWidth

cairo_get_line_width

(PECL cairo >= 0.1.0)

CairoContext::getLineWidth -- cairo_get_line_widthThe getLineWidth purpose

Descrierea

Stil obiect-orientat (method):

public float CairoContext::getLineWidth ( void )

Stil procedural:

float cairo_get_line_width ( CairoContext $context )

Description here.

Avertizare

Această funcție nu este documentată în prezent; este disponibilă numai lista sa de argumente.

Parametri

context

Description...

Valorile întoarse

Description...

Exemple

Example #1 Stil obiect-orientat

<?php
/* ... */
?>

Exemplul de mai sus va afișa ceva similar cu:

...

Example #2 Stil procedural

<?php
/* ... */
?>

Exemplul de mai sus va afișa ceva similar cu:

...

A se vedea și

  • Classname::Method()

add a note add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top