PHPKonf İstanbul PHP Conference 2015

Instalarea

Informație despre instalarea acestei extensii PECL poate fi găsită în capitolul manualului, întitulat Instalarea extensiilor PECL. Informații adiționale, cum ar fi lansări noi, descărcări, fișiere-sursă, informații despre persoana care întreține extensia și istoria schimbărilor poate fi localizată aici: » http://pecl.php.net/package/chdb

» cmph (version 0.9) is required for installing this extension. If cmph is installed in a non-standard directory, use the --with-libcmph-dir=DIR switch, where DIR is the cmph install prefix.

add a note add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top