ScotlandPHP 2019

Collator::compare

collator_compare

(PHP 5 >= 5.3.0, PHP 7, PECL intl >= 1.0.0)

Collator::compare -- collator_compareCompare two Unicode strings

Descrierea

Stil obiect-orientat

public Collator::compare ( string $str1 , string $str2 ) : int

Stil procedural

collator_compare ( Collator $coll , string $str1 , string $str2 ) : int

Compare two Unicode strings according to collation rules.

Parametri

coll

Collator object.

str1

The first string to compare.

str2

The second string to compare.

Valorile întoarse

Return comparison result:

  • 1 if str1 is greater than str2 ;

  • 0 if str1 is equal to str2;

  • -1 if str1 is less than str2 .

On error boolean FALSE is returned.

Avertizare

Această funcție poate întoarce valoarea Boolean FALSE, dar poate de asemenea întoarce o valoare non-Boolean care evaluează în FALSE. Vă rugăm să citiți secțiunea despre tipul Boolean pentru informații suplimentare. Utilizați operatorul === pentru a verifica valoarea întoarsă de această funcție.

Exemple

Example #1 collator_compare()example

<?php
$s1 
'Hello';
$s2 'hello';

$coll collator_create'en_US' );
$res  collator_compare$coll$s1$s2 );

if (
$res === false) {
    echo 
collator_get_error_message$coll );
} else if( 
$res ) {
    echo 
"s1 is greater than s2\n";
} else if( 
$res ) {
    echo 
"s1 is less than s2\n";
} else {
    echo 
"s1 is equal to s2\n";
}
?>

Exemplul de mai sus va afișa:


s1 is greater than s2

A se vedea și

add a note add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top