Longhorn PHP 2019 Schedule

Collator::getSortKey

collator_get_sort_key

(PHP 5 >= 5.3.11, PHP 7, PECL intl >= 1.0.3)

Collator::getSortKey -- collator_get_sort_keyGet sorting key for a string

Descrierea

Stil obiect-orientat

public Collator::getSortKey ( string $str ) : string

Stil procedural

collator_get_sort_key ( Collator $coll , string $str ) : string

Return collation key for a string.

Parametri

coll

Collator object.

str

The string to produce the key from.

Valorile întoarse

Returns the collation key for the string. Collation keys can be compared directly instead of strings.

Avertizare

Această funcție poate întoarce valoarea Boolean FALSE, dar poate de asemenea întoarce o valoare non-Boolean care evaluează în FALSE. Vă rugăm să citiți secțiunea despre tipul Boolean pentru informații suplimentare. Utilizați operatorul === pentru a verifica valoarea întoarsă de această funcție.

Exemple

Example #1 collator_get_sort_key()example

<?php
$s1 
'Hello';

$coll collator_create'en_US' );
$res  collator_get_sort_key$coll$s1);

echo 
urlencode($res);
?>

Exemplul de mai sus va afișa:


71%3F%3FE%01%09%01%8F%08%00

A se vedea și

add a note add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top