PHP 5.6.40 Released

Collator::setAttribute

collator_set_attribute

(PHP 5 >= 5.3.0, PHP 7, PECL intl >= 1.0.0)

Collator::setAttribute -- collator_set_attributeSet collation attribute

Descrierea

Stil obiect-orientat

public Collator::setAttribute ( int $attr , int $val ) : bool

Stil procedural

collator_set_attribute ( Collator $coll , int $attr , int $val ) : bool

Parametri

coll

Collator object.

attr

Attribute.

val

Attribute value.

Valorile întoarse

Întoarce valoarea TRUE în cazul succesului sau FALSE în cazul eșecului.

Exemple

Example #1 collator_set_attribute() example

<?php
$coll 
collator_create'en_CA' );
$val  collator_get_attribute$collCollator::NUMERIC_COLLATION );
if (
$val === false) {
    
// Handle error.
} elseif ($val === Collator::ON) {
    
// Do something useful.
}
?>

A se vedea și

add a note add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top