ScotlandPHP 2019

Collator::sortWithSortKeys

collator_sort_with_sort_keys

(PHP 5 >= 5.3.0, PHP 7, PECL intl >= 1.0.0)

Collator::sortWithSortKeys -- collator_sort_with_sort_keysSort array using specified collator and sort keys

Descrierea

Stil obiect-orientat

public Collator::sortWithSortKeys ( array &$arr ) : bool

Stil procedural

collator_sort_with_sort_keys ( Collator $coll , array &$arr ) : bool

Similar to collator_sort() but uses ICU sorting keys produced by ucol_getSortKey() to gain more speed on large arrays.

Parametri

coll

Collator object.

arr

Array of strings to sort

Valorile întoarse

Întoarce valoarea TRUE în cazul succesului sau FALSE în cazul eșecului.

Exemple

Example #1 collator_sort_with_sort_keys() example

<?php
$arr  
= array( 'Köpfe''Kypper''Kopfe' );
$coll collator_create'sv' );

collator_sort_with_sort_keys$coll$arr );
var_export$arr );
?>

Exemplul de mai sus va afișa:

array (
  0 => 'Kopfe',
  1 => 'Kypper',
  2 => 'Köpfe',
)

A se vedea și

add a note add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top