ScotlandPHP 2019

Configurația la rulare

Comportamentul acestor funcții este afectat de parametrii stabiliți în php.ini.

cURL Configuration Options
Denumire Valoare implicită Poate fi modificată Jurnal al modificărilor
curl.cainfo NULL PHP_INI_SYSTEM Available since PHP 5.3.7.
Pentru mai multe detalii și definiții ale modurilor PHP_INI_* accesați Where a configuration setting may be set.

Iată o explicație pe scurt a directivelor de configurare.

curl.cainfo string

A default value for the CURLOPT_CAINFO option. This is required to be an absolute path.

add a note add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top