CURLFile::setPostFilename

(PHP 5 >= 5.5.0)

CURLFile::setPostFilenameSet file name for POST

Descrierea

public void CURLFile::setPostFilename ( string $postname )

Parametri

postname

Valorile întoarse

Nu este întoarsă nici o valoare.

add a note add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top