PHP 7.2.7 Released

Ev::stop

(PECL ev >= 0.2.0)

Ev::stopStops the default event loop

Descrierea

final public static void Ev::stop ([ int $how ] )

Stops the default event loop

Parametri

how

One of Ev::BREAK_* constants .

Valorile întoarse

Nu este întoarsă nici o valoare.

A se vedea și

  • Ev::run() - Begin checking for events and calling callbacks for the default loop
add a note add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top