PHP 7.0.0 RC 1 Released

Instalarea

Extensia filter este activată implicit începând cu PHP 5.2.0. Anterior era utilizată o extensie PECL experimentală. Acum însă versiunea PECL nu mai este recomandată sau reînnoită.

add a note add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top