ScotlandPHP 2019

Filtre de conversie

Ca și filtrele string.*, filtrele convert.* efectuează acțiuni similare numelor lor. Filtrele de conversie au fost introduse odată cu PHP 5.0.0. Pentru mai multe informații despre un anumit filtru, referiți-vă la pagina din manual pentru funcția corespunzătoare.

convert.base64-encode și convert.base64-decode Utilizarea acestor filtre este echivalentă cu procesarea tuturor datelor din flux prin funcțiile base64_encode() și base64_decode() respectiv. convert.base64-encode susține parametri sub forma unui tablou asociativ. Dacă parametrul line-length este specificat, ieșirile sub forma base64 for fi separate în porțiuni de câte line-length caractere fiecare. Dacă parametrul line-break-chars este specificat, fiecare porțiune va fi delimitată cu caracterele specificaate în parametru. Acești parametri produc același efect ca și utilizarea base64_encode() cu chunk_split().

Example #1 convert.base64-encode & convert.base64-decode

<?php
$fp 
fopen('php://output''w');
stream_filter_append($fp'convert.base64-encode');
fwrite($fp"This is a test.\n");
fclose($fp);
/* Afișează:  VGhpcyBpcyBhIHRlc3QuCg==  */

$param = array('line-length' => 8'line-break-chars' => "\r\n");
$fp fopen('php://output''w');
stream_filter_append($fp'convert.base64-encode'STREAM_FILTER_WRITE$param);
fwrite($fp"This is a test.\n");
fclose($fp);
/* Afișează:  VGhpcyBp
           :  cyBhIHRl
           :  c3QuCg==  */

$fp fopen('php://output''w');
stream_filter_append($fp'convert.base64-decode');
fwrite($fp"VGhpcyBpcyBhIHRlc3QuCg==");
fclose($fp);
/* Afișează:  This is a test.  */
?>

convert.quoted-printable-encode și convert.quoted-printable-decode Utilizarea versiunii decode a acestui filtru este echivalentă cu procesarea tuturor datelor din flux prin funcția quoted_printable_decode(). Nu există o funcție echivalentă pentru convert.quoted-printable-encode. convert.quoted-printable-encode susține parametrii sub forma unui tablou asociativ. Adăugător la parametrii susținuți de convert.base64-encode, convert.quoted-printable-encode de asemenea susține argumente boolean binary și force-encode-first. convert.base64-decode susține numai parametrul line-break-chars în calitate de indiciu al caracterelor ce trebiue eliminate din încărcătura utilă codificată.

Example #2 convert.quoted-printable-encode & convert.quoted-printable-decode

<?php
$fp 
fopen('php://output''w');
stream_filter_append($fp'convert.quoted-printable-encode');
fwrite($fp"This is a test.\n");
/* Afișează:  =This is a test.=0A  */
?>
add a note add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top