PHP 7.2.7 Released

apd_breakpoint

(PECL apd >= 0.2)

apd_breakpointStops the interpreter and waits on a CR from the socket

Descrierea

bool apd_breakpoint ( int $debug_level )

This can be used to stop the running of your script, and await responses on the connected socket. To step the program, just send enter (a blank line), or enter a php command to be executed.

Parametri

debug_level

Un integer care se formează sumând împreună constante XXX_TRACE.

Nu este recomandabil să utilizați MEMORY_TRACE. Este foarte înceată și se pare că este imprecisă. ASSIGNMENT_TRACE nu este implementată deocamdată.

Pentru a activa toate trasările funcționale (TIMING, FUNCTIONS, ARGS SUMMARY (ca în cazul strace -c)) utilizați valoarea 99

Valorile întoarse

Întoarce valoarea TRUE în cazul succesului sau FALSE în cazul eșecului.

Exemple

Example #1 Typical session using tcplisten

bash#tcplisten localhost 7777

APD - Advanced PHP Debugger Trace File
---------------------------------------------------------------------------
Process Pid (6118)
Trace Begun at Sun Mar 10 23:13:12 2002
---------------------------------------------------------------------------
( 0.000000): apd_set_session_trace called at /home/alan/Projects/project2/test. 
php:5
( 0.074824): apd_set_session_trace_socket() at /home/alan/Projects/project2/tes 
t.php:5 returned. Elapsed (0.074824)
( 0.074918): apd_breakpoint() /home/alan/Projects/project2/test.php:7
       ++ argv[0] $(??) = 9
apd_breakpoint() at /home/alan/Projects/project2/test.php:7 returned. Elapsed ( 
-2089521468.1073275368)
>\n 
statement: /home/alan/Projects/project2/test.php:8
>\n 
statement: /home/alan/Projects/project2/test.php:8
>\n 
statement: /home/alan/Projects/project2/test.php:10
>apd_echo($i);
EXEC: apd_echo($i);
0
>apd_echo(serialize(apd_get_active_symbols()));
EXEC: apd_echo(serialize(apd_get_active_symbols()));
a:47:{i:0;s:4:"PWD";i:1;s:10:"COLORFGBG";i:2;s:11:"XAUTHORITY";i:3;s:14:"
COLORTERM_BCE";i:4;s:9:"WINDOWID";i:5;s:14:"ETERM_VERSION";i:6;s:16:"SE
SSION_MANAGER";i:7;s:4:"PS1";i:8;s:11:"GDMSESSION";i:9;s:5:"USER";i:10;s:5:"
MAIL";i:11;s:7:"OLDPWD";i:12;s:5:"LANG";i:13;s:10:"COLORTERM";i:14;s:8:"DISP
LAY";i:15;s:8:"LOGNAME";i:16;s:6:"
>apd_echo(system('ls /home/mydir'));
........
>apd_continue(0);

add a note add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top