php[tek] 2018 : Call for Speakers

bbcode_destroy

(PECL bbcode >= 0.9.0)

bbcode_destroyClose BBCode_container resource

Descrierea

bool bbcode_destroy ( resource $bbcode_container )

This function closes the resource opened by bbcode_create().

Parametri

bbcode_container

BBCode_Container resource returned by bbcode_create().

Valorile întoarse

Întoarce valoarea TRUE în cazul succesului sau FALSE în cazul eșecului.

add a note add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top