PHP 7.2.7 Released

bcompiler_read

(PECL bcompiler >= 0.4)

bcompiler_readReads and creates classes from a filehandle

Descrierea

bool bcompiler_read ( resource $filehandle )

Reads data from a open file handle and creates classes from the bytecodes.

Parametri

filehandle

A file handle as returned by fopen().

Valorile întoarse

Întoarce valoarea TRUE în cazul succesului sau FALSE în cazul eșecului.

Exemple

Example #1 bcompiler_read() example

<?php
$fh 
fopen("/tmp/example","r");
bcompiler_read($fh);
fclose($fh);
print_r(get_defined_classes());

?>

Note

Avertizare

Această funcție este EXPERIMENTALĂ. Comportamentul acestei funcții, denumirea sa și orice alte aspecte documentate în privința acestei funcții pot să fie modificate fără preaviz într-o versiune viitoare a PHP. Utilizați această funcție la propriul risc.

Notă:

Please use include or require statements to parse bytecodes, it's more portable and convenient way than using this function.

Please note that this function won't execute script body code contained in the bytecode file.

add a note add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top