ScotlandPHP 2019

checkdate

(PHP 4, PHP 5, PHP 7)

checkdateValidează o dată Gregoriană

Descrierea

checkdate ( int $month , int $day , int $year ) : bool

Verifică validitatea datei formate din argumenți. O dată este considerată validă dacă fiecare parametru este definit corespunzător.

Parametri

month

Luna este între 1 și 12 inclusiv.

day

Ziua este cuprinsă în domeniul zilelor permise pentru luna respectivă. Anii bisecți sunt luați în considerare.

year

Anul este între 1 și 32767 inclusiv.

Valorile întoarse

Întoarce TRUE dacă data este validă; în caz contrar întoarce FALSE.

Exemple

Example #1 Exemplu checkdate()

<?php
var_dump
(checkdate(12312000));
var_dump(checkdate(2292001));
?>

Exemplul de mai sus va afișa:

bool(true)
bool(false)

A se vedea și

  • mktime() - Obține timestamp-ul Unix pentru o dată și oră
  • strtotime() - Translează aproape orice descriere textuală în limba engleză a datei și orei într-un timestamp Unix

add a note add a note

User Contributed Notes 3 notes

up
483
glavic at gmail dot com
5 years ago
With DateTime you can make the shortest date&time validator for all formats.

<?php

function validateDate($date, $format = 'Y-m-d H:i:s')
{
   
$d = DateTime::createFromFormat($format, $date);
    return
$d && $d->format($format) == $date;
}

var_dump(validateDate('2012-02-28 12:12:12')); # true
var_dump(validateDate('2012-02-30 12:12:12')); # false
var_dump(validateDate('2012-02-28', 'Y-m-d')); # true
var_dump(validateDate('28/02/2012', 'd/m/Y')); # true
var_dump(validateDate('30/02/2012', 'd/m/Y')); # false
var_dump(validateDate('14:50', 'H:i')); # true
var_dump(validateDate('14:77', 'H:i')); # false
var_dump(validateDate(14, 'H')); # true
var_dump(validateDate('14', 'H')); # true

var_dump(validateDate('2012-02-28T12:12:12+02:00', 'Y-m-d\TH:i:sP')); # true
# or
var_dump(validateDate('2012-02-28T12:12:12+02:00', DateTime::ATOM)); # true

var_dump(validateDate('Tue, 28 Feb 2012 12:12:12 +0200', 'D, d M Y H:i:s O')); # true
# or
var_dump(validateDate('Tue, 28 Feb 2012 12:12:12 +0200', DateTime::RSS)); # true
var_dump(validateDate('Tue, 27 Feb 2012 12:12:12 +0200', DateTime::RSS)); # false
# ...
up
-50
Daniel
1 year ago
@whitej71

In the example you gave, it is correctly returning false. The function example is comparing a string to a known date format. I suggest reading the documentation on the date format to see why you're making the wrong assumption.
up
-57
whitej71 at msu dot edu
2 years ago
The below suggested date validation (from another note) does NOT work for ALL formats and date inputs.

function validateDate($date, $format = 'Y-m-d H:i:s')
{
    $d = DateTime::createFromFormat($format, $date);
    return $d && $d->format($format) == $date;
}

A couple of examples should suffice as a warning to test carefully and particularly not to use code that allows passing in of just any date format string:

var_dump(validateDate('7/01/16', 'n/j/y')); # false but should be true
var_dump(validateDate('7/1/16', 'm/d/y')); # false but should be true

Sorry, I don't have a suggested correction.
To Top