PHPKonf Istanbul PHP Conference 2019 - Call for Papers

closelog

(PHP 4, PHP 5, PHP 7)

closelogClose connection to system logger

Descrierea

bool closelog ( void )

closelog() closes the descriptor being used to write to the system logger. The use of closelog() is optional.

Valorile întoarse

Întoarce valoarea TRUE în cazul succesului sau FALSE în cazul eșecului.

A se vedea și

  • syslog() - Generate a system log message
  • openlog() - Open connection to system logger

add a note add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top