PHP 5.5.20 is available

closelog

(PHP 4, PHP 5)

closelogClose connection to system logger

Descrierea

bool closelog ( void )

closelog() closes the descriptor being used to write to the system logger. The use of closelog() is optional.

Valorile întoarse

Întoarce valoarea TRUE în cazul succesului sau FALSE în cazul eșecului.

Vedeți de asemenea

  • syslog() - Generate a system log message
  • openlog() - Open connection to system logger

add a note add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top