Last 5.3 release ever available: PHP 5.3.29 - 5.3 now EOL

com_get

(PHP 4)

com_getGets the value of a COM Component's property [deprecated]

Descrierea

Deprecated, use the OO syntax instead.

Example #1 OO syntax

<?php
// do this
$var $obj->property;
// instead of this:
$var com_get($obj'property');
?>

Note

Notă: Această funcție nu există în PHP 5; în loc, ar trebui să utilizați sintaxa OO care este mai obișnuită și mai naturală pentru a accesa proprietățile, sau pentru a apela metodele.

add a note add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top