php[world] in Washington, D.C.

com_load

(PHP 4)

com_loadCreates a new reference to a COM component [deprecated]

Descrierea

Deprecated, use the OO syntax instead.

Example #1 OO syntax

<?php
// do this
$obj = new COM($module);
// instead of this:
$obj com_load($module);
?>

Note

Notă: Această funcție nu există în PHP 5; în loc, ar trebui să utilizați sintaxa OO care este mai obișnuită și mai naturală pentru a accesa proprietățile, sau pentru a apela metodele.

add a note add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top