com_release

(PHP 4 >= 4.1.0)

com_releaseDecreases the components reference counter [deprecated]

Descrierea

void com_release ( void )

Decreases the components reference counter.

Valorile întoarse

Nu este întoarsă nici o valoare.

Istoria schimbărilor

Versiunea Descriere
5.0.0 This function was removed.

Note

Avertizare

You should never need to use this function.

add a note add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top