date_sunset

(PHP 5, PHP 7)

date_sunset Returns time of sunset for a given day and location

Descrierea

mixed date_sunset ( int $timestamp [, int $format = SUNFUNCS_RET_STRING [, float $latitude = ini_get("date.default_latitude") [, float $longitude = ini_get("date.default_longitude") [, float $zenith = ini_get("date.sunset_zenith") [, float $gmt_offset = 0 ]]]]] )

date_sunset() returns the sunset time for a given day (specified as a timestamp) and location.

Parametri

timestamp

The timestamp of the day from which the sunset time is taken.

format

format constants
constant description example
SUNFUNCS_RET_STRING returns the result as string 16:46
SUNFUNCS_RET_DOUBLE returns the result as float 16.78243132
SUNFUNCS_RET_TIMESTAMP returns the result as integer (timestamp) 1095034606

latitude

Defaults to North, pass in a negative value for South. See also: date.default_latitude

longitude

Defaults to East, pass in a negative value for West. See also: date.default_longitude

zenith

Default: date.sunset_zenith

gmtoffset

Specified in hours.

Erori/Excepții

Fiecare apel al unei funcții de dată/oră va genera o E_NOTICE dacă zona orară nu este validă și/sau un mesaj E_STRICT sau E_WARNING dacă se utilizează setările sistemului sau variabila de mediu TZ. Vedeți de asemenea date_default_timezone_set()

Istoricul schimbărilor

Versiune Descriere
5.1.0

Acum generează erori ale zonei orare de tip E_STRICT și E_NOTICE.

Valorile întoarse

Returns the sunset time in a specified format on success sau FALSE în cazul eșecului.

Exemple

Example #1 date_sunset() example

<?php

/* calculate the sunset time for Lisbon, Portugal
Latitude: 38.4 North
Longitude: 9 West
Zenith ~= 90
offset: +1 GMT
*/

echo date("D M d Y"). ', sunset time : ' .date_sunset(time(), SUNFUNCS_RET_STRING38.4, -9901);

?>

Exemplul de mai sus va afișa ceva similar cu:

Mon Dec 20 2004, sunset time : 18:13

A se vedea și

  • date_sunrise() - Returns time of sunrise for a given day and location

add a note add a note

User Contributed Notes 1 note

up
-19
michael at dayah dot com
11 years ago
I use an IP to location database to determine the visitor's approximate latitude and longitude and then serve them a day or night color scheme based on whether it is before civil dawn or dusk. I've had problems when not specifying the timezone, specifically a 1 hour error, so I use GMT.

<?php
date_default_timezone_set
("GMT");

function
scheme() {
       
$sunrise = date_sunrise(time(), SUNFUNCS_RET_DOUBLE, $latitude, $longitude, 96, 0);
       
$sunset = date_sunset(time(), SUNFUNCS_RET_DOUBLE, $latitude, $longitude, 96, 0);
       
$now = date("H") + date("i") / 60 + date("s") / 3600;

        if (
$sunrise < $sunset)
                if ((
$now > $sunrise) && ($now < $sunset)) return "day";
                else return
"night";
        else
                if ((
$now > $sunrise) || ($now < $sunset)) return "day";
                else return
"night";
}
?>
To Top