eio_truncate

(PECL eio >= 0.0.1dev)

eio_truncateTruncate a file

Descrierea

resource eio_truncate ( string $path [, int $offset = 0 [, int $pri = EIO_PRI_DEFAULT [, callable $callback = NULL [, mixed $data = NULL ]]]] )

eio_truncate() causes the regular file named by path to be truncated to a size of precisely length bytes

Parametri

path

File path

offset

Offset from beginning of the file.

pri

Prioritatea cererii: EIO_PRI_DEFAULT, EIO_PRI_MIN, EIO_PRI_MAX sau NULL. Dacă este transmis NULL, pri este stabilit intern la valoarea EIO_PRI_DEFAULT.

callback

Funcția callback este apelată atunci când o interpelare este încheiată. Ea trebuie să corespundă următorului prototip:

void callback(mixed $data, int $result[, resource $req]);
data

sunt niște date personalizate transmise în cerere.

result

conține rezultatul specific cererii; în esență, valoarea întoarsă de apelul de sistem corespunzător.

req

este o resursă a cererii opțională ce poate fi utilizată cu funcții precum eio_get_last_error()

data

Arbitrary variable passed to callback.

Valorile întoarse

eio_busy() returns request resource on success or FALSE on error.

A se vedea și

  • eio_ftruncate
add a note add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top