enchant_broker_free_dict

(PHP 5 >= 5.3.0, PHP 7, PECL enchant >= 0.1.0 )

enchant_broker_free_dictFree a dictionary resource

Descrierea

enchant_broker_free_dict ( resource $dict ) : bool

Free a dictionary resource.

Parametri

dict

Dictionary resource.

Valorile întoarse

Întoarce valoarea TRUE în cazul succesului sau FALSE în cazul eșecului.

A se vedea și

add a note add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top