enchant_broker_free

(PHP 5 >= 5.3.0, PHP 7, PECL enchant >= 0.1.0 )

enchant_broker_freeFree the broker resource and its dictionnaries

Descrierea

enchant_broker_free ( resource $broker ) : bool

Free a broker resource with all its dictionaries.

Parametri

broker

Broker resource

Valorile întoarse

Întoarce valoarea TRUE în cazul succesului sau FALSE în cazul eșecului.

A se vedea și

add a note add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top