enchant_broker_set_dict_path

(PHP 5 >= 5.3.1, PHP 7, PECL enchant >= 1.0.1)

enchant_broker_set_dict_pathSet the directory path for a given backend

Descrierea

bool enchant_broker_set_dict_path ( resource $broker , int $dict_type , string $value )

Set the directory path for a given backend.

Parametri

broker

Broker resource.

dict_type

The type of the dictionaries, i.e. ENCHANT_MYSPELL or ENCHANT_ISPELL.

value

The path of the dictionary directory.

Valorile întoarse

Întoarce valoarea TRUE în cazul succesului sau FALSE în cazul eșecului.

A se vedea și

add a note add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top