PHP 7.2.0 Release Candidate 4 Released

enchant_dict_add_to_personal

(PHP 5 >= 5.3.0, PHP 7, PECL enchant >= 0.1.0 )

enchant_dict_add_to_personaladd a word to personal word list

Descrierea

void enchant_dict_add_to_personal ( resource $dict , string $word )

Add a word to personal word list of the given dictionary.

Parametri

dict

Dictionary resource

word

The word to add

Valorile întoarse

Întoarce valoarea TRUE în cazul succesului sau FALSE în cazul eșecului.

Example #1 Adding a word to a PWL

<?php

$filename 
'./my_word_list.pwl';
$word 'Supercalifragilisticexpialidocious';

$broker enchant_broker_init();
$dict enchant_broker_request_pwl_dict($broker$filename);

enchant_dict_add_to_personal($dict$word);

enchant_broker_free($broker);

?>

A se vedea și

add a note add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top