International PHP Conference 2015

error_log

(PHP 4, PHP 5, PHP 7)

error_logTrimite un mesaj de eroare către rutinele definite de prelucrare a erorilor

Descrierea

bool error_log ( string $message [, int $message_type = 0 [, string $destination [, string $extra_headers ]]] )

Trimite un mesaj de eroare în log-ul de erori al server-ului web, sau într-un fișier.

Parametri

message

Mesajul de eroare ce trebuie logat.

message_type

Indică unde ar trebui să fie trimisă eroarea. Tipurile posibile ale mesajului sunt următoarele:

Tipurile de logări error_log()
0 message este transmis log-ului de sistem al PHP utilizând mecanismul de logare al Sistemului de Operare, sau un fișier, în dependență de setările directivei de configurare error_log. Aceasta este opțiunea implicită.
1 message este transmis prin email spre adresa indicată în parametrul destination. Acesta este unicul tip de mesaj, unde se utilizează al patrulea parametru extra_headers.
2 Această opțiune nu mai există deja.
3 message este adăugat la sfârșitul fișierului destination. Sfârșitul de linie nu este adăugat automat la string-ul message.
4 message este transmis direct spre funcția de logare SAPI.

destination

Destinația. Semnificația acesteia depinde de valoarea parametrului message_type descris mai sus.

extra_headers

Antete suplimentare. Acestea sunt utilizate în caz că parametrul message_type are valoarea 1. Acest tip de mesaj utilizează aceeași funcție internă ca și mail().

Valorile întoarse

Întoarce valoarea TRUE în cazul succesului sau FALSE în cazul eșecului.

Note

Avertizare

error_log() nu este sigură binar. message va fi trunchiat de caracterul null.

Sfat

message nu trebuie să conțină caracterul null. Observați că message poate fi transmis într-un fișier, mail, syslog, etc. Utilizați funcțiile de convertire/evadare necesare, base64_encode(), rawurlencode() sau addslashes() înainte de a apela error_log().

Exemple

Example #1 Exemple error_log()

<?php
// Trimite o înștiințare prin intermediul log-ului server-ului în caz că nu este
// posibilă conectarea la baza de date.
if (!Ora_Logon($username$password)) {
    
error_log("Baza de date Oracle nu este disponibilă!"0);
}

// Înștiințează administratorul prin email dacă rămânem fără FOO
if (!($foo allocate_new_foo())) {
    
error_log("Nevoie mare, nu mai avem FOO!"1,
               
"operator@example.com");
}

// Un alt mod de a apela error_log():
error_log("Ai dat-o în bară!"3"/var/tmp/my-errors.log");
?>

Istoricul schimbărilor

Versiune Descriere
5.2.7 A fost adăugată valoarea posibilă 4 la message_type.

add a note add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top