The 5th Annual China PHP Conference

fstat

(PHP 4, PHP 5, PHP 7)

fstatGets information about a file using an open file pointer

Descrierea

array fstat ( resource $handle )

Gathers the statistics of the file opened by the file pointer handle. This function is similar to the stat() function except that it operates on an open file pointer instead of a filename.

Parametri

handle

O resursă de tip indicator în sistemul de fișiere care este în mod tipic creată utilizând fopen().

Valorile întoarse

Returns an array with the statistics of the file; the format of the array is described in detail on the stat() manual page.

Exemple

Example #1 fstat() example

<?php

// open a file
$fp fopen("/etc/passwd""r");

// gather statistics
$fstat fstat($fp);

// close the file
fclose($fp);

// print only the associative part
print_r(array_slice($fstat13));

?>

Exemplul de mai sus va afișa ceva similar cu:

Array
(
  [dev] => 771
  [ino] => 488704
  [mode] => 33188
  [nlink] => 1
  [uid] => 0
  [gid] => 0
  [rdev] => 0
  [size] => 1114
  [atime] => 1061067181
  [mtime] => 1056136526
  [ctime] => 1056136526
  [blksize] => 4096
  [blocks] => 8
)

Note

Notă: Această funcție nu va lucra cu fișiere la distanță, deoarece fișierul care trebuie să fie examinat trebuie să fie accesibil prin intermediul sistemului de fișiere al serverului.

add a note add a note

User Contributed Notes 1 note

up
1
broom at alturnanetworks dot com
8 years ago
Another ftp_get_contents() approach, using a temperary stream handler. Returns file contents of remote file as string.

<?php
function ftp_get_contents ($conn_id, $remote_filename) {
   
//Create temp handler:
   
$tempHandle = fopen('php://temp', 'r+');

   
//Get file from FTP assuming that it exists:
   
ftp_fget($conn_id, $tempHandle, $remote_filename, FTP_ASCII, 0));

   
//Getting detailed stats to check filesize:
   
$fstats = fstat($tempHandle);

    return
fread($tempHandle, $fstats['size']);
}
?>

(It is recommended to add some error handling)
To Top