International PHP Conference 2019 - Spring Edition

getallheaders

(PHP 4, PHP 5, PHP 7)

getallheadersObține toate antetele interpelării HTTP

Descrierea

array getallheaders ( void )

Obține toate antetele HTTP ale interpelării curente.

Această funcție este un pseudonim al apache_request_headers(). Vă rugăm să citiți documentația apache_request_headers() pentru informații suplimentare despre cum funcționează această funcție.

Valorile întoarse

Un tablou asociativ cu toate antetele HTTP din interpelarea curentă, sau FALSE în caz de eșec.

Istoricul schimbărilor

Versiune Descriere
5.5.7 Această funcție a devenit disponibilă în serverul CLI.
5.4.0 Această funcție a devenit disponibilă în FastCGI. Anterior ea era susținută dacă PHP era instalat ca modul Apache sau ca modul server NSAPI în serverele web Netscape/iPlanet/SunONE.

Exemple

Example #1 Exemplu getallheaders()

<?php

foreach (getallheaders() as $name => $value) {
    echo 
"$name$value\n";
}

?>

A se vedea și

add a note add a note

User Contributed Notes 5 notes

up
101
joyview at gmail dot com
10 years ago
it could be useful if you using nginx instead of apache

<?php
if (!function_exists('getallheaders'))
{
    function
getallheaders()
    {
          
$headers = [];
       foreach (
$_SERVER as $name => $value)
       {
           if (
substr($name, 0, 5) == 'HTTP_')
           {
              
$headers[str_replace(' ', '-', ucwords(strtolower(str_replace('_', ' ', substr($name, 5)))))] = $value;
           }
       }
       return
$headers;
    }
}
?>
up
18
Anonymous
2 years ago
There's a polyfill for this that can be downloaded or installed via composer:

https://github.com/ralouphie/getallheaders
up
12
lorro at lorro dot hu
13 years ago
Beware that RFC2616 (HTTP/1.1) defines header fields as case-insensitive entities. Therefore, array keys of getallheaders() should be converted first to lower- or uppercase and processed such.
up
8
acidfilez at gmail dot com
7 years ago
dont forget to add the content_type and content_lenght if your are uploading file:

<?php
 
function emu_getallheaders() {
        foreach (
$_SERVER as $name => $value)
       {
           if (
substr($name, 0, 5) == 'HTTP_')
           {
              
$name = str_replace(' ', '-', ucwords(strtolower(str_replace('_', ' ', substr($name, 5)))));
              
$headers[$name] = $value;
           } else if (
$name == "CONTENT_TYPE") {
              
$headers["Content-Type"] = $value;
           } else if (
$name == "CONTENT_LENGTH") {
              
$headers["Content-Length"] = $value;
           }
       }
       return
$headers;
    }
?>

chears magno c. heck
up
2
majksner at gmail dot com
8 years ago
apache_request_headers replicement for nginx

<?php
if (!function_exists('apache_request_headers')) {
        function
apache_request_headers() {
            foreach(
$_SERVER as $key=>$value) {
                if (
substr($key,0,5)=="HTTP_") {
                   
$key=str_replace(" ","-",ucwords(strtolower(str_replace("_"," ",substr($key,5)))));
                   
$out[$key]=$value;
                }else{
                   
$out[$key]=$value;
        }
            }
            return
$out;
        }
}
?>
To Top