Forum PHP 2017

gupnp_context_timeout_add

(PECL gupnp >= 0.1.0)

gupnp_context_timeout_addSets a function to be called at regular intervals

Descrierea

bool gupnp_context_timeout_add ( resource $context , int $timeout , mixed $callback [, mixed $arg ] )

Sets a function to be called at regular intervals.

Parametri

context

A context identifier, returned by gupnp_context_new().

timeout

A timeout in miliseconds.

callback

The callback function calling every timeout period of time. Typically, callback function takes on arg parameter.

arg

User data for callback.

Valorile întoarse

Întoarce valoarea TRUE în cazul succesului sau FALSE în cazul eșecului.

Exemple

Example #1 Create new UPnP context and set callback

<?php

$user_data 
"user data";

function 
timeout_cb($arg)
{
    
printf("Call timeout_cb, user data: '%s'"$arg);
    return 
true;
}

/* Create the UPnP context */
$context gupnp_context_new();

if (!
$context) {
 die(
"Error creating the GUPnP context\n");
}

/* Create root device */
$dev gupnp_root_device_new($context"/devicedesc.xml");

/* Set callback for timeout */
gupnp_context_timeout_add($context5000"timeout_cb"$user_data);

/* Run the main loop */
gupnp_root_device_start($dev);

?>

Erori/Excepții

Issues E_WARNING with not valid callback function.

A se vedea și

add a note add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top