PHP 7.1.19 Released

gupnp_control_point_browse_stop

(PECL gupnp >= 0.1.0)

gupnp_control_point_browse_stopStop browsing

Descrierea

bool gupnp_control_point_browse_stop ( resource $cpoint )

Stop the search and calls user-defined callback.

Parametri

cpoint

A control point identifier, returned by gupnp_control_point_new().

Valorile întoarse

Întoarce valoarea TRUE în cazul succesului sau FALSE în cazul eșecului.

A se vedea și

add a note add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top